Graffiti

Graffiti en konstform enligt en del, enbart klotter som förfular stadsrummet enligt andra. Begreppet graffiti syftar på texter ibland i med samband med bilder. Bilder som i ett konstnärligt syfte uppförts av privatpersoner på ytor i det offentliga rummet – med tillstånd eller ej. Oftast avses med graffiti det som utvecklats i 1970-talets början av ungdomar i USA.

Ursprungligen handlade om konst som är subkulturell och oftast illegal. Målarna gör tags, så kallade throw-ups och pieces, eller andra kompositioner som innehåller den här typen av formelement. Huvudsakligen arbetar graffitimålarna med färger i sprayburkar och spraymålar på murar och tågset. En del gör likhetstecken mellan illegal graffiti och klotter. Med termen spraykonst benämns graffiti som konstform.

 

Graffiti som handling
Graffiti uttrycks i det allas vårt gemensamma stadsrum. De handlar om att den som ägnar sig åt graffiti på ett aktivt sätt tar plats i staden samtidigt som vederbörande skriver språk som bara förstås av de initierade. Fast samtidigt är det en konstform som alla kan se. Graffiti stör ordningen och utövarna bryter mot de regler de flesta lyder under. Det är ett estetiskt tillfälligt uttryck på stadens väggar.Graffiti 3

 

Identitet
Inom ramen för graffitikulturen utgör kollektivet och den sociala identiteten viktiga element. Som att tillhöra ett crew, att bege sig ut för att måla tillsammans med vänner, att göra platser till sina. Det kan också handla om att få erkännande av andra graffitimålare. Icke-sanktionerad graffiti leder till olagliga handlingar. Utövaren ställer sig utanför samhället i stort. På så sätt skapas egna förhållningsregler och värdesystem, samtidigt som vederbörande måste anpassa sig och skapa eller vidmakthålla sin plats.

 

0-tolerans och digitala bilder
Stockholms =-tolerans mot graffiti har målningarna försvunnit snabbt. Nöden, eller snarare behovet, är uppfinningarnas moder. I kombination av ny teknik har det kommit att dyka upp nya lösningar på problemen med att målningarna försvunnit. Den nya tekniken har möjliggjort att graffitins sociala rum har avbildats med hjälp av digitala bilder och de berättelser som är förknippade med dem har blivit myter. Dagens graffitiscen återfinns idag både på den byggda väggen som i de sociala nätverken.

 

Graffiti kallas ibland världens största konströrelse. Trots detta är kunskapen om graffiti i många fall bristfällig i Sverige. Graffiti är den enda konststil som drabbas av förbud och censur i Sverige i dag.