Konst eller klotter?

Det finns flera olika skolor när det kommer till vad som ska betraktas som konst eller inte. Enligt många är det upp till betraktaren att avgöra om, till exempel, en målning har ett konstnärligt värde eller inte. Andra menar att det handlar om vilket uppsåt kreatören bakom verket har haft och sedan finns det som hävdar att det är en fråga om ifall verket har kvalitet eller inte, objektivt sett. Oavsett vad man har för åsikt i frågan så kan man nog konstatera att graffiti kan vara både klotter och konst.

Urban samtidskonst som irriterar

Graffiti speglar samtidens uttryck i typsnitt, färg och form. Den har dessutom ofta ett politiskt budskap och kan vara mycket skickligt utförd av någon med talang och många års erfarenhet. I det fallet måste man säga att det är fråga om konst. Om graffitimålningen utförts på ett olämpligt ställe och om formspråket irriterar många betraktare och om detta varit själva syftet är det dock fråga om klotter. Graffiti kan vara allt från en provocerande initial på privat egendom till ett lagligt utfört mästerverk. Det finns också gränsfall där det inte är så enkelt att avgöra om det handlar om ett dåd av vandaler eller om ett konstverk.

Taggar är klotter

Inom graffitirörelsen skiljer man ofta på målningar, som är gediget utförda, och på så kallade ”taggar”. Taggar eller tags är signaturer som sprayas snabbt för att markera att man varit på ett visst ställe. Det ligger inte så mycket färdighet bakom en tagg och det kostar ofta mycket rengöra fasader från tags. Den negativt laddade benämningen klotter ligger här nära till hands. Det gäller dock att vara medveten om att all graffiti inte är klotter, oavsett vad man själv har för uppfattning om formspråket. Ofta definieras dock klotter som målningar som uppförts utan lov, oavsett vilken kvalitet målningarna har. Där finns det alltså en tydlig gräns för hur en målning ska klassas.