Graffiti som konst

De allra flesta har sett graffiti sprayat på allmänna platser, tunnelbanetåg, väggar, tunnlar och murar. Mycket av den graffiti som vi ser dagligen har i sanning inte något större konstnärligt värde och anses av de flesta vara fult klotter. Tyvärr har detta gett begreppet ”graffiti” ett dåligt rykte bland allmänheten. När de som upptäckt de bättre graffitikonstnärernas talang och talar sig varma om deras konstnärliga värde möts de ofta av ett motstånd från det allmänna.

Graffitikonsten har sedan åttiotalet utvecklats i Stockholm och har även fått utställningar. Stockholms läns museum hade en utställning kallad graffiti-spaces där man försökt visa hur graffitin utvecklats i Stockholm och dess konstnärliga uttryck i en modern huvudstad. Spraykonsten har tagit sin plats i staden både utan eller med tillstånd.

Stockholm är en stad fylld med vackra äldre fastigheter och modern arkitektur. Här kommer graffiti inte att tolereras annat än som konstform (i stort format) för att försköna exempelvis en ful vägg. En annan detalj i Stockholms vackra stadsbild är givetvis de äldre fastigheternas gamla tak med spännande design och skorstenar som sticker upp i siluetten. Under vinterhalvåren utgör dock dessa en fara för gående när snö och is faller från taken. Därför är det viktigt att skotta taken och exempelvis Norrmalms Plåtslageri AB sköter både takskottning samt andra typer av takarbeten. Företaget har utbildad personal som utför både renoveringar och nyproduktioner. Det är det ovanligt med graffiti på hustak men om så sker kan de säkerligen hjälpa till med att ta bort det.

Det finns idag många sprejkonstnärer vars konst pryder väggar både i Sverige och utomlands. Vacker och storslagen konst som upplyfter en stads eller en förorts tråkiga och sterila miljö. Borås har, till skillnad från de flesta städer i Sverige, ansett att graffiti är konst och arrangerar årligen en festival kallad “No Limits”. Under några dagar får spraykonstnärer lagligen skapa och visa sin graffitikonst för den stora publiken. Många internationella graffitikonstnärer deltar också i festivalen, även om en del endast letar efter inspiration. När människor i alla åldrar, även äldre, lär sig uppskatta graffiti som nytänkande konst kommer acceptansen att växa i vårt samhälle. För att detta ska kunna fortsätta i positiv riktning är det viktigt att ge den vackra och fräscha graffitikonsten mer rum att visas upp och sluta kalla klotter för graffiti.

Det finns graffiti som är vacker och/eller smart konst medan annan graffiti är rent klotter. Den vanligaste formen av graffiti är tyvärr klotter och är den form som de flesta fått uppleva graffiti som. Vackert, smart och snyggt utförd graffiti med motiv är en nytänkande konstform som har en viktig funktion att uppfylla i en steril, tråkig och grå miljö. Gatukonstnärer bör få bättre möjligheter att uttrycka sin konstform. Men graffiti har också inspirerat till en klädstil kallad streetwear som många gånger hittar sin inspiration från just graffiti. Själva idén med streetwear var att skapa bekväma vardagskläder som samtidigt givits en tuff och snygg design. Det finns inga strikta regler för vad som är streetwear eller vad som kan kombineras tillsammans med streetwear. Det är öppet för var och en att fritt uttrycka sin egen unika smak och stil – precis som graffiti.