Stockholms nolltolerans

Stockholm har sedan länge haft nolltolerans mot graffiti, vilket innebär att ingen form av sprejning eller målning på allmänna ytor tillåts, vare sig det handlar om gatukonst eller rent klotter. Så länge nolltoleransen har funnits har det också funnits de som kritiserat den, och det verkade som att Stockholm gick mot nya tider 2002 då Sveriges ungdomsminister Lena Hallengren menade att ”nolltoleransen har misslyckats”, och Stockholms kommun började undersöka andra sätt att bekämpa klotter. Efter att Stockholm 2006 fick en borgerlig majoritet skärptes dock nolltoleransen markant, då man till exempel införde en policy som innebar att allt klotter (man benämnde även graffiti som ”klotter”) som upptäcktes skulle polisanmälas, fotograferas och saneras inom 24 timmar. De hårdare reglerna har, såvitt man har kunnat bevisa, inte medfört någon förändring i mängden illegalt klotter, bara ett ökat antal åtal gällande graffiti i Stockholms län.graffiti-569265_640

Protesterna mot nolltoleransen nådde en kulmen i april 2014, då gatukonstnären Hop Louie tog initiativet till den så kallade Apriloffensiven. Det innebar att han uppmanade alla med intresse för graffiti och gatukonst att måla och spreja så mycket som möjligt under april. Han menade då att nolltoleransen var ”sinnessjuk”, och att den var ”förödande för Stockholms kulturliv”. Stockholm var då den enda huvudstaden i Europa som hade nolltolerans samtidigt som man inte erbjöd någon form av lagliga väggar, det vill säga väggar som är undantag från nolltoleransen och där gatukonstnärer fritt får måla graffiti.

Nolltoleransen fick sitt slut i oktober samma år. Då meddelade den röd-grön-rosa alliansen i kommunfullmäktige att man ville upphäva den borgerliga alliansens strikta policy, som också inneburit att man inte kunnat annonsera konstutställningar med graffiti. Det är denna del av nolltoleransen som S, MP och FI vände sig emot – de har dock ännu inte meddelat om några lagliga väggar kommer att införas.

Om du är en konstnär som bland annat ägnar dig åt graffiti och gatukonst, och har ett eget företag, går sannolikt en stor del av din tid åt för att skapa din konst, marknadsföra din konst och sälja din konst. Då kan det vara skönt att inte behöva lägga ner mer tid på att faktiskt försäkra dig om att betalningarna sedan kommer in. Genom att anlita Fakturino, som hjälper dig med factoring, slipper du ödsla mer tid på administration, och kan ägna dig åt din konst.